Alphanam | Đi trước một bước

Thương mại – sản xuất là một trong các lĩnh vực hoạt động chính của Alphanam Group, tập trung vào các mảng cơ điện, xây lắp và sản xuất công nghiệp, tích cực hợp tác cùng các thương hiệu hàng đầu trong nước và quốc tế với mục tiêu tạo nên các sản phẩm chất lượng.