Alphanam | Đi trước một bước

ALPHANAM
TẬP ĐOÀN KINH TẾ TƯ NHÂN TẠI VIỆT NAM

Alphanam Group được thành lập từ ngày 19/8/1995, với xuất phát điểm là một nhà thầu cơ điện. Trải qua hơn 1/4 thế kỷ, Alphanam Group hiện là Tập đoàn kinh tế đa ngành lớn mạnh, với các lĩnh vực mũi nhọn là Bất động sản, Sản xuất công nghiệp, Khách sạn – du lịch và Giáo dục. Các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn đang không ngừng mở rộng, với những dự án tầm cỡ tại nhiều tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.

Lịch sử hình thành và phát triển

Alphanam được thành lập từ năm 1995, với xuất phát điểm là một nhà thầu cơ điện. Trải qua hơn 1/4 thế kỷ, Alphanam hiện là tập đoàn kinh tế lớn mạnh, với các lĩnh vực mũi nhọn là Bất động sản, Khách sạn – Du lịch, Thương mại – Sản xuất, Cơ điện. Các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn đang không ngừng mở rộng, với những dự án tầm cỡ tại nhiều tỉnh, thành phố.

Giai đoạn 2016 - nay

Alphanam xác định Đầu tư bất động sản, Quản lý khách sạn và dịch vụ là lĩnh vực trọng tâm với trên 50 dự án, quỹ đất hơn 5.000 ha được triển khai trên cả nước. Các thương hiệu khách sạn quốc tế do Alphanam làm Chủ đầu tư đi vào vận hành, tạo ấn tượng đậm nét về chất lượng dịch vụ và góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

SỨ MỆNH

Luôn phấn đấu để trở thành người đứng đầu trong từng lĩnh vực
của mình, phát triển bền vững với lợi ích cao nhất cho
Alphanam và cộng đồng

Giá trị CỐT LÕI

NHÂN LỰC

Nhân lực là tài sản quý nhất, là sức mạnh của Alphanam Group; đoàn kết và cống hiến là giá trị nhân bản của chúng tôi.

SẢN PHẨM

Alphanam Group quyết tâm đem đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất với giá cạnh tranh nhất.

LỢI NHUẬN

Lợi nhuận là thước đo sự hoàn hảo đối với sản phẩm, là sự đánh giá của khách hàng cho những nỗ lực của Alphanam Group.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Alphanam Group coi trọng các nguyên tắc của mình trong việc thực hiện và đưa ra các sản phẩm, dịch vụ. Với trách nhiệm của một chủ đầu tư, chúng tôi đặt nền móng để nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

Chất lượng
là sự sống còn

Không ngừng phấn đấu để vươn tới sự hoàn thiện đáp ứng kỳ vọng của khách hàng về sản phẩm mang thương hiệu Alphanam Group.

Hướng về
khách hàng

Alphanam Group làm tất cả vì khách hàng trong suy nghĩ và hành động.

Đoàn kết
là sức mạnh

Alphanam Group làm việc với lòng tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, coi trọng sự đa dạng của từng cá nhân và bản sắc của từng địa phương.

Hợp tác
cùng tồn tại

Alphanam Group duy trì mối quan hệ các bên cùng có lợi, cùng phát triển đối với các đại lý, đối tác kinh doanh, các nhà cung cấp và các doanh nghiệp.

Liêm khiết,
trung thực

Là cách xử sự có văn hóa, có trách nhiệm đối với bản thân và công ty, là yếu tố then chốt để cùng tồn tại và phát triển.

GIẢI THƯỞNG

Với sự nỗ lực, phấn đấu của Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV, Alphanam Group đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý của Đảng, Chính phủ, Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành.