Alphanam | Đi trước một bước

Giai đoạn 2016 – nay

Alphanam xác định Đầu tư bất động sản, Quản lý khách sạn và dịch vụ là lĩnh vực trọng tâm với trên 50 dự án, quỹ đất hơn 5.000 ha được triển khai trên cả nước. Các thương hiệu khách sạn quốc tế do Alphanam làm Chủ đầu tư đi vào vận hành, tạo ấn tượng đậm nét về chất lượng dịch vụ và góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.
 
Sự đầu tư đồng bộ, hiệu quả về công nghệ sản xuất giúp các sản phẩm thang máy ALPEC, FUJIALPHA của Alphanam đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của trong nước, đồng thời xuất khẩu tới các nước Trung Đông, châu Phi, châu Á – Thái Bình Dương…
 
Các hoạt động phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh đầu tư vào các dự án cộng đồng, xã hội, và giáo dục hướng đến phát triển bền vững cũng được Tập đoàn triển khai bài bản, có chiều sâu để khẳng định vị thế của một doanh nghiệp Việt Nam đang không ngừng lớn mạnh.

Chia sẻ bài viết này