Alphanam | Đi trước một bước

Giai đoạn 2006 – 2010

Các hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục được Alphanam xác định là cốt lõi, đẩy mạnh triển khai trên phạm vi toàn quốc với dấu ấn tiêu biểu là nhà máy bột mỳ Việt – Ý lớn nhất miền Trung.
Quy mô và nguồn lực của Tập đoàn được bổ sung mạnh mẽ nhờ những chiến lược sáng suốt trong đầu tư tài chính, niêm yết trên thị trường chứng khoán, mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A). Quỹ đất của Alphanam tại nhiều địa phương cũng bắt đầu được tích lũy nhằm chuẩn bị cho việc gia nhập thị trường bất động sản.
Năm 2010, với sự tăng trưởng ấn tượng và vị thế được khẳng định vững chắc trên thị trường, Alphanam được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Chia sẻ bài viết này