Hồi 16'00 ngày 29 tháng 09 năm 2014, tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam, số 33 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hội đồng Quản trị Công ty quyết định triệu tập cuộc họp đề bàn và quyết định các vấn đề sau:

Hôm nay, hồi 9 giờ 00 phút, ngày 10/05/2014, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Alphanam E&C được tổ chức tại Hội trường Công ty, KCN Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên.

 Phiên dịch kiêm Trợ lý Phó TGĐ Khối Nhà hàng                Số lượng: 01 người
1: Giám đốc Công trình số lượng: 01 người
2: Nhân viên kinh doanh thang máy số lượng: 03 người.
3: Nhân viên kinh doanh bảo trì thang máy số lượng: 05 người
1: Kỹ sư nội thất số lượng 02 người.
2: Kỹ sư ngoại thất số lượng 02 người.
3: Kế toán trưởng số lượng 01 người.
4: Kỹ sư điện số lượng 02 người.
Web link
Alphanam Group