Hôm nay, hồi 9 giờ 00 phút, ngày /05/2014, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Alphanam E&C được tổ chức tại Hội trường Công ty, KCN Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên.
Hồi 14'00 ngày 30 tháng 05 năm 2015, tại KCN Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên. Hội đồng Quản trị Công ty quyết định triệu tập cuộc họp đề bàn và quyết định các vấn đề sau:

Hồi 16'00 ngày 29 tháng 09 năm 2014, tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam, số 33 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hội đồng Quản trị Công ty quyết định triệu tập cuộc họp đề bàn và quyết định các vấn đề sau:


Phó Phòng Kinh Tế Kế Hoạch số lượng 01 người.
Chức danh: Nhân viên Lễ tân Văn phòng                        Số lượng: 01 người
CÔNG TY CP ALPHANAM E&C TUYỂN DỤNG:

Kế toán tổng hợp Số lượng: 01 người
Web link
Alphanam Group