Hồi 16'00 ngày 29 tháng 09 năm 2014, tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam, số 33 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hội đồng Quản trị Công ty quyết định triệu tập cuộc họp đề bàn và quyết định các vấn đề sau:

Hôm nay, hồi 9 giờ 00 phút, ngày 10/05/2014, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Alphanam E&C được tổ chức tại Hội trường Công ty, KCN Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên.

1. Kế toán trưởng: 01 người.
2. Kiến trúc sư nội thất: 03 người.

Tuyển nhân viên kinh doanh thang máy: 01 người

Tải về "Mẫu thông tin ứng viên".

Web link
Alphanam Group