Alphanam | Đi trước một bước

Golden Square Đà Nẵng

Giới thiệu

Golden Square sở hữu vị trí kim cương ngay giữa trung tâm thương mại Đà Nẵng, nằm giữa nhà hát thành phố và sông Hàn. Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Đà Nẵng, Golden Square sẽ trở thành dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển đô thị của thành phố. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Alphanam

THÔNG TIN DỰ ÁN

Hình ảnh dự án