Alphanam | Đi trước một bước

Vun đắp nhân tài
kiến tạo tương lai

Một môi trường làm việc để thỏa sức cống hiến, tự do sáng tạo và phát triển bản thân, nơi đã trải qua hơn 1/4 thế kỷ phát triển, với nền tảng vững chắc, những bước tiến mạnh mẽ suốt cả một hành trình dài và không ngừng đặt ra những lý tưởng những mục tiêu mới để theo đuổi, Alphanam Group là một nơi như thế.

Hãy gia nhập đội ngũ Alphanam Group để công việc trở thành đam mê và động lực sống tích cực mỗi ngày.

Tìm kiếm phổ biến: uxui designer, back end dev, ctv, engineer

Trưởng Bộ Phận Hạ Tầng
Toàn thời gian
Mức lương: 35,000,000 - 40,000,000 VNĐ
Địa điểm: Hà Nội
Hạn nộp: 31/08/2022
Chuyên Viên Phát Triển Dự Án
Toàn thời gian
Mức lương: 20,000,000 - 28,000,000 VNĐ
Địa điểm: Hà Nội
Hạn nộp: 30/09/2022
Kỹ sư Kết cấu thép - FujiAlpha
Toàn thời gian
Mức lương: 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
Địa điểm: Hà Nội
Hạn nộp: 17/08/2022
Chuyên viên KD thang máy - Fujialpha
Toàn thời gian
Mức lương: Thỏa Thuận
Địa điểm: Hà Nội
Hạn nộp: 31/08/2022
Trưởng Phòng Truyền Thông
Toàn thời gian
Mức lương: Thỏa Thuận
Địa điểm: Hà Nội
Hạn nộp: 30/08/2022
Chủ trì thiết kế điều hòa thông gió
Toàn thời gian
Mức lương: 20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
Địa điểm: Hà Nội
Hạn nộp: 03/10/2022
Chuyên viên thiết kế PCCC
Toàn thời gian
Mức lương: 12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
Địa điểm: Hà Nội
Hạn nộp: 30/09/2022
Chuyên viên Diễn họa 3D Quy hoạch
Toàn thời gian
Mức lương: 12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
Địa điểm: Hà Nội
Hạn nộp: 30/09/2022
Giám sát xây dựng
Toàn thời gian
Mức lương: 22,000,000 - 28,000,000 VNĐ
Địa điểm: Hà Nội
Hạn nộp: 30/09/2022

Thương hiệu

Chia sẻ bài viết này